De operatie

Een totale laryngectomie is een operatie waarbij het strottenhoofd inclusief de stembanden wordt verwijderd. Een laryngectomie brengt ingrijpende veranderingen in het  lichaam teweeg. Door de operatie verlopen verschillende functies in het hoofd-halsgebied anders, zoals ademen en hoesten.

Situatie voor een laryngectomie

Klik op de afbeelding om de film te starten

Voor de operatie stroomde de ingeademde lucht via de neus en/of de mond naar de longen.

Situatie na een laryngectomie: een tracheostoma

Klik op de afbeelding om de film te starten

Na de operatie ademt de patiënt niet meer door de neus en de mond, maar door de opening in de hals (tracheostoma), waarin de luchtpijp is vastgehecht.

De ademweg en voedselweg zijn nu van elkaar gescheiden en verslikken is niet meer mogelijk. Ademen is uitsluitend mogelijk via het tracheostoma. Dit vergt geen extra inspanning.