Hands-free spreken

 

Als  er een stemprothese is geplaatst, kan men ook gebruik  maken van een zogenoemde automatische of handsfree spreekklep, die in een tracheostomapleister wordt aangebracht. Dit is echter niet voor iedereen mogelijk.

Het nadeel van de eerder genoemde prothesespraak is dat men altijd een hand nodig heeft tijdens het spreken. Dit zorgt voor een beperking in de activiteiten die men kan doen, maar ook trekt het afsluiten van het stoma met de hand de aandacht naar de handicap.

Een automatische of handsfree spreekklep maakt het mogelijk om door middel van een korte luchtstoot het stoma af te sluiten en te spreken, zonder de handen te gebruiken.

Het spreken met een dergelijk systeem vraagt wel enige aanpassing ten aanzien van de afsluiting van het stoma met de hand. Men leert om voldoende en goed gedoseerde ademdruk te geven bij de steminzet. Een te hoge ademdruk versnelt het loskomen van de stomapleister.

De spreekklep wordt pas aangemeten wanneer men voldoende vaardigheid heeft gekregen in het gebruik van de stemprothese,  men over een goede adembeheersing beschikt, de spraak vloeiend en de kwaliteit van de stem goed is.

Het lukt niet iedereen om een automatische spreekklep te gebruiken. Raadpleeg de arts of dit hulpmiddel geschikt is.

Spreken met de handsfree spreekklep wordt onder leiding van een hierin gespecialiseerde logopedist geleerd.


Voordelen van de handsfree spreekklep:


Nadelen van de handsfree spreekklep