Lekkage langs of door de stemprothese

Na verloop van tijd kan de stemprothese gaan lekken. Lekkage ontstaat vaak doordat schimmels, gisten en bacteriën uit de mond- en keelholte de stemprothese aantasten. Deze schimmels en bacteriën zijn bij alle mensen in de mond en keelholte aanwezig.

Ook kan de prothese gaan lekken door slijtage van de prothese zelf.
Als de stemprothese niet goed meer functioneert is dit vooral merkbaar tijdens het drinken. Bij het drinken lekt er door de prothese vocht in de luchtpijp. Hierdoor ontstaat een hoestprikkel. In het opgehoeste slijm uit het stoma is dan drank (bijvoorbeeld koffie) te herkennen.

Er kan ook lekkage optreden langs de stemprothese. De opening of het fisteltje waarin de prothese zich bevindt, is dan iets te ruim geworden.

Wat te doen bij een lekkage langs of door de stemprothese?

1. Probeer eerst de stemprothese schoon te maken.
2. Probeer na het schoonmaken de stemprothese te draaien (rechtsom ‘met de wijzer van de klok mee’ of linksom). Controleer of de plaats waar de veiligheidslus bevestigd was naar beneden gericht is.
3. Controleer door vervolgens iets te drinken of de lekkage verholpen is.
4. Reiniging is ook enigszins mogelijk door de stemprothese krachtig door te blazen met lucht (flush).

Flush
5. Als de lekkage niet op te heffen is, neem dan contact op met het ziekenhuis.
6. De stemprothese zal bij lekkage gewisseld moeten worden, gemiddeld om de 3-4 maanden. Als de lekkage door de stemprothese plaatsvindt het mogelijk de prothese (tijdelijk) tijdens eten of drinken af te sluiten met een speciaal voor dat doel ontwikkelde protheseplug.

Totdat de stemprothese vervangen wordt is het mogelijk de prothese tijdelijk tijdens eten of drinken af te sluiten met een protheseplug (“stopje”).Deze protheseplug kan met behulp van de achterzijde van het borsteltje in de stemprothese worden geplaatst .Er kan dan geen lekkage meer optreden door de stemprothese. Men kan dan wel eten of drinken, maar niet spreken met de stemprothese.

Na het eten of drinken kan de plug worden verwijderd, zodat spreken weer mogelijk is. Deze plug helpt niet wanneer de lekkage langs de prothese is.

Plug

7. Wanneer de lekkage langs de stemprothese plaatsvindt kan de lekkage mogelijk verholpen worden met een Provox XtraFlange, De siliconen ring is bedoeld om lekkage langs de prothese te verminderen bij patiënten die gebruik maken van de Provox stemprothese. De ring wordt geplaatst achter de tracheale flens. De ring is steriel. De ring wordt vervangen tijdens de wisseling van de stemprothese, meestal in het ziekenhuis.

 Xtra flange